ใบรับรอง
 • ประเทศจีน HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD รับรอง
  Standard:SGS Audit certificate
  Number:QIP-ASI-189609
  Issue Date:2018-12-28
  Expiry Date:2030-12-29
 • ประเทศจีน HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD รับรอง
  Standard:ISO9001:2015
  Number:06920Q15465R0S
  Issue Date:2020-12-25
  Expiry Date:2023-12-24
 • ประเทศจีน HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD รับรอง
  Standard:patents certificates
  Number:many
  Issue Date:2009-12-29
  Expiry Date:2029-09-29
 • ประเทศจีน HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD รับรอง
  Standard:National Hi-Tech Company Certificate
  Number:GR202034001034
  Issue Date:2020-08-18
  Expiry Date:2023-12-18
โพรไฟล์ QC

 

 

 

เครื่องมือทดสอบความน่าเชื่อถือบางประเภท

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD ควบคุมคุณภาพ 0

การทดสอบสเปรย์เกลือ

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD ควบคุมคุณภาพ 1

 การทดสอบ Rohs

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD ควบคุมคุณภาพ 2

การทดสอบอุณหภูมิต่ำและสูง